OS ID / MSD Animal Health

Combi 3000 Mini

Oppdatert
  • Kombineres med Combi 3000 Mini eller Små tappdel
  • FDX-B-teknologi, 134,2 kHz
  • ICAR-godkjent; dette innebærer at merket tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at merket fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.
warning Created with Sketch.